Slovenská jazdecká federácia | SJF

P – SJF poveruje Mgr. Pavlu Krauspe schvaľovaním rozpisov za disciplínu voltíž.

P – SJF poveruje Mgr. Pavlu Krauspe schvaľovaním rozpisov za disciplínu voltíž.

 

Hlasovanie:

ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel

 

Uznesenie prijaté.

 

Uznesenie bude  prečítané na najbližšom zasadnutí P-SJF a uvedené v Zápisnici z najbližšieho zasadnutia P-SJF.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top