Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo jedny z posledných výprav pre rok 2019

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravy za jednotlivé disciplíny nasledovne:

A/

ZÁPRAHY

MS mladých koní Mezohegyes (HUN)

05/09/2019 – 08/09/2019

Marcela Viochnová s koňom Nonius XIX-20/Šarkan

Hlasovanie:

ZA 5 – Chovan, Maxonová, Horváth, Štangel, Fekár

Uznesenie prijaté.

B/

ZÁPRAHY

MS H2 Drebkau (GER)

11/09/2019 – 15/09/2019

Miroslav Matúška s koňmi Favory XII-6, Favory XII-8, Neapolitano XI 45

Szilárd Bárta s koňmi Damler (AUT), Fanno (AUT), George 129

Hlasovanie:

ZA 5 – Chovan, Maxonová, Horváth, Štangel, Fekár

Uznesenie prijaté.

C/

PARADREZÚRA

ME seniori Rotterdam (NED)

21/08/2019 – 25/08/2019

Lucia Vladovičová s koňom Sterngreifer

Lucia Krivosudská s koňom Amadeus 791

Hlasovanie:

ZA 5 – Chovan, Maxonová, Horváth, Štangel, Fekár

Uznesenie prijaté.

D/

VYTRVALOSŤ

MS juniorov a mladých jazdcov Pisa San Rossore (ITA)

17/09/2019 – 18/09/2019

Lucia Supeková jun. – F C Husein + Ro Vedette (náhradný kôň)

Alexandra Vladárová – Karmah Le Soleil + Ml Angelina (náhradný kôň)

Hlasovanie:

ZA 5 – Chovan, Maxonová, Horváth, Štangel, Fekár

Uznesenie prijaté.

E/

VYTRVALOSŤ

MS mladých koní Pisa San Rossore (ITA)

19/09/2019 – 20/09/2019

Natália Sobolová s koňom Kora 

Hlasovanie:

ZA 5 – Chovan, Maxonová, Horváth, Štangel, Fekár

Uznesenie prijaté.

F/

SKOKY

MS mladých koní CH-M-YH-S   Lanaken (BEL)

19/09/2019 – 22/09/2019

Monika Štangelová – 6yo – It´s all in the name TL (106LY59 – AUT)

                                      6yo – Martin AMB (106LP49 – AUT)

Patrik Majher – 7yo – Claude

Hlasovanie:

ZA 5 – Chovan, Maxonová, Horváth, Štangel, Fekár

Uznesenie prijaté.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top