Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo nové poplatky medzinárodných FEI pretekov konaných na Slovensku

A

Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu Registračného poriadku SJF zavedením poplatku 200€ za zápis medzinárodných pretekov do kalendára FEI a SJF, ktorý sa bude fakturovať organizátorovi medzinárodných FEI pretekov konaných na území SR, po ich uskutočnení. Tento poplatok bude pridaný do Registračného poriadku SJF – Členské poplatky, licenčné a iné poplatky SJF – iné poplatky, ako aj do tlačiva Prehľad zaplatených poplatkov.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu Registračného poriadku SJF zavedením poplatku 1% z celkových finančných výhier z usporiadaných medzinárodných FEI pretekov konaných na území SR, na základe vyplatených výhier, ktorý sa bude fakturovať organizátorovi medzinárodných FEI pretekov konaných na území SR, po ich uskutočnení. Tento poplatok bude pridaný do Registračného poriadku SJF – Členské poplatky, licenčné a iné poplatky SJF – iné poplatky, ako aj do tlačiva Prehľad zaplatených poplatkov.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top