Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo konanie MSR v záprahovom jazdení 2020 a nového člena Skokovej komisie SJF

Vážení členovia Predsedníctva SJF,

Predsedníctvo SJF schvaľuje za organizátora MSR 2020 v záprahovom jazdení JK pri NŽ Topoľčianky v termíne 25.-26.7.2020

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Maxonová, Fekár, Štangel, Horváth

UZNESENIE PRIJATÉ

P-SJF schvaľuje na post člena Skokovej komisie SJF Ľubu Polónyovú, lic. č. 01265

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Maxonová, Fekár, Štangel, Horváth

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top