Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo per rollam príspevok na skokové sústredenie z finančných prostriedkov SSO SJF

Predsedníctvo SJF schvaľuje príspevok vo výške 100€ z finančných prostriedkov SSO SJF na každého účastníka skokového sústredenia (člen zo SSO SJF) s Bronislavom Chudybom, ktoré sa koná 7.-8.3.2020 v Bratislave.

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Maxonová, Fekár, Štangel, Horváth

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top