Slovenská jazdecká federácia | SJF

P-SJF schválilo výpravy na MS a ME

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 2.-4.7.2022 sa Predsedníctvo SJF uznieslo nasledovne:

A/

P-SJF schvaľuje výpravu na ME v drezúre juniorov Hartpury (GBR) 25.- 31.7.2022 nasledovne:

Šéf ekipy: Dana Petranová

Jazdec:

Sofia Laura Petranová – Alice im Wunderland

Majiteľ koňa samoplatca: Ela Kocková (splnomocnenec Furioso s.r.o.)

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

P-SJF schvaľuje výpravu na ME vo všestrannej spôsobilosti juniorov Hartpury (GBR) 25.- 31.7.2022 nasledovne:

Šéf ekipy: Slavomír Magál

Jazdec:

Sofia Laura Petranová – Red Willow/Moskva

Groom samoplatca: Dušan Lubas

Tréner samoplatca: Marián Kurek

Majiteľ koňa samoplatca: Zuzana Bulejková (splnomocnenec Furioso s.r.o.)

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

C/

P-SJF schvaľuje účasť Patrika Majhera na koni Claude na MS v skoku na koni seniorov Herning (DEN) 6.-14.8.2022.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

D/

P-SJF schvaľuje účasť Petra Edmára s koňom Bonaparte na MS mladých koní v Ermele (NED) 8.-11.9.2022.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top