Slovenská jazdecká federácia | SJF

Pavla Krauspe na WEG 2018

Pavla Krauspe, dlhoročná členka SJF, je medzinárodnou voltížnou rozhodkyňou a zároveň aj technickým delegátom od roku 2009.

Na WEG 2018 v Tryone (USA) nás zastupovala ako technický delegát v kategórii voltíž, kde bola prvým styčným dôstojníkom, a tým pádom aj niesla celú zodpovednosť za priebeh voltíže na Svetových jazdeckých hrách. Je to náročná úloha, ktorej sa Pavla zhostila na jednotku, o čom svedčí bezproblémový chod celých pretekov a spokojnosť zo strany pretekárov, FEI a aj ekíp samotných.

Ďakujeme Pavle za výbornú organizáciu a prezentáciu slovenskej usilovnosti :))

 

 

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top