Slovenská jazdecká federácia | SJF

per rollam 11.8.2021

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu na ME juniorov vo všestrannej spôsobilosti nasledovne:

ME juniori Segersjo (SWE)

25/08/2021 – 29/08/2021

Lucia Sláviková – jazdec

Sofia Laura Petranová – jazdec

Chef de Equipe – Dana Petranová

Národný tréner – Patrik Eibner (samoplatca)

Groom – Ján Magál (samoplatca)

Groom – Terézia Sedliaková (samoplatca)

Majitelia koní – Miriam Sláviková, Slavomír Magál (samoplatcovia)

Zo strany SJF je hradené entry fee dvom jazdcom dla rozpisu FEI a šéfovi ekipy náklady na ubytovanie a cestu dla Smernice 152020 Kódex reprezentanta.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu na MS mladých koní v drezúre nasledovne:

CH-M-YH-D  Verden (GER)

24/08/2021 – 29/08/2021

Peter Edmár- Furstin (HUN) 5yo

                           Kathmandu (HUN) 6yo

Ádam Patócs – Diamantina 6yo

Šampionát mladých koní si jazdci hradia z vlastných zdrojov nakoľko MS YH nespadá pod oficiálny reprezentačný výjazd dla Smernice 152020 Kódex reprezentanta.

hlasovanie: 

ZA 3 – Chovan, Štangel, Fekár

PROTI – 4 – Maxonová, Kubišová, Paučo, Novotný

UZNESENIE NEPRIJATÉ

Odôvodnenie hlasovania Ľubomír Paučo: „Dvojica  nie je riadne registrovaná v zozname SJF – jazdec má licenciu za SVK a kone sú registrované v HUN. Máme jazdcov a kone riadne registrované  v SJF a tie by mali byt nominované na MS mladých koní a mali tam štartovať a dokonca aj majú kvalifikáciu a vyššie hodnotenie.“

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravu na MS mladých koní v drezúre nasledovne:

CH-M-YH-D  Verden (GER)

24/08/2021 – 29/08/2021

A/ Peter Edmár- Furstin (HUN) 5yo  

hlasovanie: 

ZA 3 – Chovan, Maxonová, Fekár

PROTI 3 – Kubišová, Paučo, Novotný

NEHLASOVAL 1 – Štangel

UZNESENIE NEPRIJATÉ

B/ Peter Edmár – Kathmandu (HUN) 6yo  

hlasovanie: 

ZA 1 – Fekár

PROTI 5 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Paučo, Novotný

NEHLASOVAL 1 – Štangel

UZNESENIE NEPRIJATÉ

C/ Ádam Patócs – Diamantina (SVK) 6yo  

hlasovanie: 

ZA 6 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Paučo, Novotný

NEHLASOVAL 1 – Štangel

UZNESENIE PRIJATÉ

D/ Ádam Patócs – Jagó (SVK) 6yo   

ZA 6 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Paučo, Novotný

NEHLASOVAL 1 – Štangel

UZNESENIE PRIJATÉ

Do definitívnych prihlášok sa rozhodnutím P-SJF prihlásilo:

Ádam Patócs – Diamantina (SVK) 6yo a Jagó (SVK) 6yo

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top