Slovenská jazdecká federácia | SJF

per rollam 16.8.2021 a 20.8.2021

Predsedníctvo SJF schvaľuje kvalifikáciu Tréner I. kvalifikačného stupňa v jazdectve Jurajovi Hanulayovi, č.lic.: 00550 a Rastislavovi Noskovičovi, č.lic.: 00462.

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

/

P-SJF schvaľuje výpravu na MS dvojzáprahy Kronenberg (DE)

08/09/2021-12/09/2021

CH-M-A2

Miroslav Matúška (SVK), groom-prísediaci Juraj Katrinec (SVK)

Favory XII-8 (SVK)

Favory XII-6 (SVK)

Maestoso XV-8 (SVK)

Jozef Mašír (SVK), groom-prísediaci Bálint Bíro (SVK)

Pluto XX-19 (SVK)

Maestoso XV-6 (SVK)

Siglavy XIII-21/Marea (SVK)

Szilárd Bárta (SVK), groom-prísediaci Daniel Schneiders (AUT)

George 129 (SVK)

Damler (SVK)

Legenda (HUN)

András Gašparík (SVK), groom-prísediaci Zsolt Szilágy (HUN)

Conversano XV-1

Conversano XV-8

Favory Mitosz (HUN)

Marcela Viochnová (SVK), groom-prísediaci Viera Tomčíková (SVK)

Nonius XIX-20/Šarkan

Nonius XIX-13SK/NOTÁR

Vedúci výpravy: Ferdinand Schmist /AUT)

Attendant: Mária Palčeková/Lucia Suchánková

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

/

P-SJF schvaľuje účasť Michaela Bugana (SVK) s koňom For President (SVK) na ME seniorov v Hagen  (GER)

07/09/2021 – 12/09/2021

CH-EU-D 

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

/

P-SJF schvaľuje udelenie odznakov nasledovne:

Radomír Stratil, č.lic. 00431 -zlatý odznak SJF za dlhoročnú funkcionársku prácu v SJF, prínos športu a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov

Viera Cigánková, č.lic. 02826- strieborný odznak SJF za dlhoročnú funkcionársku prácu v SJF a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov

Vladimír Langer, č.lic. 00633 – zlatý odznak SJF za dlhoročnú funkcionársku prácu v SJF, prínos športu a pri príležitosti životného jubilea 70 rokov

Miloš Kravec, č.lic. 00394 – zlatý odznak SJF za dlhoročnú funkcionársku prácu v SJF a pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

Oliver Merva, č.lic. 02530 – bronzový odznak SJF pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

Radovan Slivka, č.lic. 03455 – bronzový odznak SJF pri príležitosti životného jubilea 50 rokov

Gabriela Kopecká, č.lic. 04296 – ďakovný list pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

Imrich Jobko, č.lic. 06936 – ďakovný list pri príležitosti životného jubilea 60 rokov

hlasovanie: 

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top