Slovenská jazdecká federácia | SJF

per rollam 21.7.2023

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) v čase od 19.-21.7.2023 prijalo Predsedníctvo SJF nasledovné uznesenia:

A/

P-SJF schvaľuje zaradenie medzi oficiálne výjazdy v roku 2023 CSIO4*-olympijská kvalifikácia group C v zložení:

Šéf ekipy: Monika Gonos Noskovičová

team SVK: Dominik Gaálová, Radovan Šillo, Bronislav Chudyba, David Horváth, Tomáš Kuchár

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

P-SJF schvaľuje výpravu na ME vo vytrvalostnom jazdení Ermelo (NED) 4.- 9.9.2023 nasledovne:

Michaela Supeková

Mário Hoffmann

Martin Gallo

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

C/

Na základe uznesenia Skokovej komisie schvaľuje P-SJF úpravu Technicko-organizačných podmienok MSR v skoku na koni 2023, ktoré tvoria prílohu tohto per-rollam hlasovania.

ZA 5 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Novotný

ZDRŽAL SA 2 – Fekár, Paučo

Zdôvodnenie Paučo: „V priebehu sezóny urcite nepovažujem ta šťastne meni TOP.„

UZNESENIE PRIJATÉ

D/

P-SJF schvaľuje účasť na MS mladých koní  vo vytrvalostnom jazdení Padise (EST) 10.-14.8.2023 pre Dominiku Kleinovú, Janu Schwarzovú a Barboru Mazúrovú.

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

E/

Na základe žiadosti JK AGROCONTRACT Jasová  schvaľuje Predsedníctvo SJF odpustenie správneho poplatku za prihlásenie jazdeckých pretekov  do kalendára SJF po stanovenom termíne. Žiadosť tvorí prílohu tohto per rollam hlasovania.

ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Machalová, Fekár, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top