Slovenská jazdecká federácia | SJF

Platia prísnejšie opatrenia, návrat športovcov na športoviská až po prepnutí COVID automatu do lepšej fázy

Od stredy 3. marca sa zmenili podmienky zákazu vychádzania. Dotýkajú sa aj športových činností. Niektoré regionálne úrady povolili aj krátkodobé tréningy či súťaže mladých športovcov, iné ich zamietli. Na návrat iných ako profesionálnych športovcov na športoviská je nutné, aby sa výrazne zlepšila na Slovensku epidemiologická situácia a COVID automat sa prepol do lepšej fázy. Podľa celonárodných kritérií COVID automatu je celé Slovensko naďalej v čiernej fáze, platí IV. stupeň varovania.

Podľa nových opatrení je pobyt v prírode a individuálny šport možný len v rámci okresu bez obmedzenia času. Vykonávať individuálne športové činnosti vo vonkajšom prostredí je teda podľa rozhodnutia Vlády SR možné aj v čase po 20.00 h, keď platia sprísnené podmienky pre vychádzanie. Priestorovú výnimku na pohyb majú obyvatelia Bratislavy a Košíc. V prípade hlavného mesta sa za okres považuje územie celého Bratislavského samosprávneho kraja, Košice sú brané ako jeden okres aj s obvodom Košice – okolie. V regionálnom IV. stupni varovania, teda v čiernych okresoch, sa vyžaduje aj negatívny výsledok testu.

POVOLENÉ SÚŤAŽE A HROMADNÉ PODUJATIA

Naďalej sú povolené profesionálne športové súťaže či tréningy profesionálnych športovcov za presne stanovených podmienok. Hrať sa teda môže jedenásť profesionálnych športových súťaží vo futbale, hokeji, basketbale, hádzanej a volejbale.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu udeliť viaceré výnimky na organizáciu hromadných športových podujatí. Podmienkou je včasné nahlásenie podujatia a negatívne testy účastníkov na nový koronavírus nie staršie ako 48 hodín. V prípade športových podujatí trvajúcich dlhšie ako 4 dni musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín, a opustiť hromadné podujatie môžu, iba ak budú disponovať výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 12 hodín. Počas výkonu hromadného podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia.

Každý regionálny ÚVZ postupuje pri udeľovaní výnimiek podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v mieste konania akcie. 

NÁVRAT ŠPORTOVCOV NA ŠPORTOVISKÁ

Návrat rekreačných a amatérskych športovcov na športoviská bude možný najskôr až v čase, keď sa krajina prepne do III. stupňa varovania. Vyplýva to aj z COVID automatu pre šport, ktorý predstavilo ministerstvo školstva. V prípade návratu bude najskôr platiť, že na jednom športovisku bude môcť byť maximálne 6 osôb. Fitnescentrá sa na rozdiel od iných športových objektov budú môcť otvoriť až v čase, keď krajina bude v II. stupni varovania.

K dispozícii je aj aplikácia www.covidsport.sk, ktorá informuje o aktuálnych obmedzeniach pre športový život.

COVID automat pre šport vychádza z kritérií národného automatu a kopíruje regionálnu charakteristiku. Opatrenia sa podľa ministerstva školstva nebudú uvoľňovať nad rámec vyhlášky či nariadení hlavného hygienika.

zdroj: www.olympic.sk

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top