Slovenská jazdecká federácia | SJF

PODVODNÉ MAILY

Vážení členovia Slovenskej jazdeckej federácie,

viacerí z Vás nám hlásili, že od nás dostali mail, ktorý javí znaky vírusu alebo spamu. Jedná sa o mail s vírusom, ktorý v žiadnom prípade, prosím, neotvárajte, ale si len vopred rozliknite adresu odosielateľa.

V maili sa vám na prvý pohľad zobrazí:

Zuzana Baciak Masarykova alebo baciak.masarykova@sjf.sk

Gabriela Hupkova alebo gabriela.hupkova@sjf.sk

info@sjf.sk

ale keď rozkliknete detail odosielateľa, uvidíte úplne neznámu mailovú adresu. V takom prípade sa určite nejedná o oficiálny mail zo SJF.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top