Slovenská jazdecká federácia | SJF

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI Z DRŽBY KOŇA !!!

SJF v roku 2017 prináša novinku – možnost poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú koňom. Poistenie je možné uzatvoriť s platnosťou na celom území Európy (napr. na národných pretekoch v Rakúsku je preukázanie uzatvorenia takéhoto poistenia už požadované).

Poistenie je možné uzatvoriť cez SJF jednoduchou formou – vyznačením na tlačive č. 5 Žiadosť o registráciu koní v SJF v stĺpci Poistenie.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top