Slovenská jazdecká federácia | SJF

POVINNÉ POISTENIE KONÍ, ŠTARTUJÚCICH V RAKÚSKU

POVINNÉ POISTENIE KONÍ, ŠTARTUJÚCICH V RAKÚSKU
11.3.2016 23:03
Na základe nového predpisu Rakúskej jazdeckej federácie musia byť všetky kone (aj slovenské) štartujúce na pretekoch v Rakúsku povinne poistené voči škode spôsobenej druhej strane.
Usporiadateľ pretekov je oprávnený požadovať preukázanie takéhoto poistenia a pokiaľ ho kôň nemá, zakázať mu štart na pretekoch.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top