Slovenská jazdecká federácia | SJF

POZVÁNKA NA PREŠKOLENIE TRÉNEROV I.KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA

Slovenská jazdecká federácia organizuje v spolupráci s Fakultou športu Prešovskej univerzity preškolenie trénerov I. kvalifikačného stupňa.

POZVÁNKA

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top