Slovenská jazdecká federácia | SJF

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE SKOKOVEJ KOMISIE SJF

Dňa 29.10.2016 (sobota) sa o 17tej hod. uskutoční zasadnutie Skokovej komisie SJF, v priestoroch jazdeckého areálu Slávia STU , Májová 21, 852 01 Bratislava.

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z kapitoly 13. Rozpočtu SJF 2016 pre disciplínu skoky
3. Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z kapitoly 15. Rozpočtu SJF 2016 pre disciplínu skoky
4. Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z Rozpočtu SJF 2016 pre Skokovú komisiu
5. Plán reprezentácie na rok 2017
6. Riešenie rebríčkov + kariér jazdcov a koní
7. Rôzne
8. Záver

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top