Slovenská jazdecká federácia | SJF

Pracovné stretnutie P-SJF s predstaviteľmi klubov ZSO SJF

Dňa 10.11.2016 sa o 17tej hod. uskutoční pracovné stretnutie predsedníctva SJF s predstaviteľmi klubov Západoslovenskej jazdeckej oblasti SJF, v prednáškovej miestnosti Katedry špeciálnej zootechniky SPU Nitra (prízemie).
Program stretnutia:
1. Informácia P-SJF o činnosti SJF
2. Informácia o pripravovanom VZ a proces voľby zástupcov za oblasť
3. Výber zástupcu ZSO SJF na rokovania P-SJF

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top