Slovenská jazdecká federácia | SJF

PRAVIDLÁ SLOVENSKÉHO SKOKOVÉHO PONY POHÁRA 2016

PRAVIDLÁ SLOVENSKÉHO SKOKOVÉHO PONY POHÁRA 2016
9.6.2016 22:06
Pravidlá

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top