Slovenská jazdecká federácia | SJF

Predbežné informácie – Covid-19

Vážení predstavitelia športových klubov SJF,

plne si uvedomujeme náročnú a neľahkú úlohu Vás, ako klubov, pri každodennej športovej činnosti.

Momentálne robíme všetko pre to a podnikáme oficiálne kroky k tomu, aby sa plánované opatrenia, platné od 1. októbra 2020, o ktorých boli informácie zverejnené 28.9.2020, nedotkli nášho jazdeckého športu a plánovaných SZVJ, aby sa preteky a ostatné športové aktivity mohli konať, samozrejme, pri dodržaní momentálne platných epidemiologických opatrení.

od 1. októbra 2020, o ktorých boli informácie zverejnené 28.9.2020, nedotkli nášho jazdeckého športu a plánovaných SZVJ, aby sa preteky a ostatné športové aktivity mohli konať, samozrejme, pri dodržaní momentálne platných epidemiologických opatrení.

Akonáhle budeme mať v rukách oficiálne, Vládou SR schválené aktualizované epidemiologické opatrenia, budeme Vás bezodkladne informovať.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top