Slovenská jazdecká federácia | SJF

Predsedníctvo SJF schválilo ďalšie výpravy

Predsedníctvo SJF schvaľuje výpravy za jednotlivé disciplíny nasledovne:

DREZÚRA

ME seniori Rotterdam (NED)

19/08/2019 – 25/08/2019

CH-EU-D 

Michael Bugan s koňom For President

VYTRVALOSŤ

MS J/YR Pisa San Rossore (ITA)

17/09/2019 – 18/09/2019

CH-M-YJ-E 120

Michaela Supeková – Girola de Querus + Ro Vedette

Lucia Supeková jun. – F C Husein + Miz Ella

Alexandra Vladárová – Karmah Le Soleil + Ml Angelina

Hlasovanie:

ZA 6 – Chovan, Rindošová, Maxonová, Horváth, Štangel, Fekár

Uznesenie prijaté

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top