Slovenská jazdecká federácia | SJF

Predsedníctvo SJF schválilo výber na HH Cup CEI*** 160km

Predsedníctvo SJF schvaľuje Luciu Supekovú ml. a Michaelu Supekovú ako výber SR vo vytrvalostnom jazdení na H.H. President of United Arab Emirates Cup CEI*** 160km, ktorý sa bude konať v Abu Dhabi dňa 9.2.2019.                   

Hlasovanie:

ZA 7 – Chovan, Rindošová, Sotáková, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top