Slovenská jazdecká federácia | SJF

REGISTRÁCIA A HOSŤOVSKÁ LICENCIA V RAKÚSKU

REGISTRÁCIA A HOSŤOVSKÁ LICENCIA V RAKÚSKU
8.3.2016 23:03
Od 1.3.2016 je možnosť online prihlasovania na národné preteky v Rakúsku až po jednorazovej registrácii v Rakúskej federácii. Registráciu na národné preteky (hosťovskú licenciu) v Rakúsku žiadajte na adrese:

https://onlineportal.oeps.at/portal/(S(cqb441g21cm12j1aj4h1pask))/default

Potvrdenie SJF o výkonnosti a povolenie žiadajte e-mailom na adrese info@sjf.sk. V žiadosti uveďte svoje 3 najlepšie dosiahnuté výsledky na pretekoch (stupeň súťaže a dosiahnutý výsledok).

Viac informácií

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top