Slovenská jazdecká federácia | SJF

SANCOURT (FRA) CSI2*/ CSI1*/ CSIAm-B 14-17/04/2017

rozpis

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top