Slovenská jazdecká federácia | SJF

Sekretariát zatvorený

Oznamujeme, že pre chorobu bude sekretariát v dňoch: 29. – 31. januára 2020 zatvorený.

Potrebné záležitosti bude možné vybaviť mailom alebo telefonicky.

Ďakujeme za pochopenie.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top