Slovenská jazdecká federácia | SJF

Skoková komisia SJF pracuje v novom zložení

P-SJF prijalo prostredníctvom per-rollam hlasovania v čase od 17.8. do 19.8.2020 nasledovné uznesenia:

A/

P-SJF berie na vedomie vzdanie sa Tomáša Kuchára postu predsedu Skokovej komisie SJF.

hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

B/

P-SJF odvoláva všetkých členov skokovej komisie SJF.

hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

C/

P-SJF menuje na post predsedu Skokovej komisie SJF p. Moniku Gonos Noskovičovú, lic.č. 02196

hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

D/

P-SJF menuje na post člena Skokovej komisie SJF p. Silviu Gavorníkovú, lic.č. 001413

hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

E/

P-SJF menuje na post člena Skokovej komisie SJF p. Martina Bulíka, lic.č. 02379

hlasovanie:  ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Fekár, Štangel, Paučo, Novotný

UZNESENIE PRIJATÉ

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top