Slovenská jazdecká federácia | SJF

Skoková komisia SJF schválila prostr. per-rollam hlasovania úpravu technicko-organizačných podmienok v skoku na koni MSR 2020

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top