Slovenská jazdecká federácia | SJF

POZOR ZMENA!!! Školenie drezúrnych stewardov sa presúva na 2.4.2021 o 14:00

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top