Slovenská jazdecká federácia | SJF

Školenie skokových rozhodcov a stewardov 2022

Rozhodcovská komisia SJF plánuje organizovať školenie nových skokových rozhodcov a skokových stewardov. Predbežný plánovaný termín úvodného 3 dňového školenia je, v prípade dostatočného počtu účastníkov (min. 10, max. 20), február alebo marec 2022. Miesto konania aj cena kurzu budú stanovené podľa počtu a oddielovej príslušnosti záujemcov o školenie.

Podmienkou účasti na kurze je vek 20 rokov v dobe zápisu a členstvo v SJF minimálne 3 roky.

Záujemcovia sa môžu predbežne prihlásiť do 31.12.2021 na adrese: robert.fekar@gmail.com

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top