Slovenská jazdecká federácia | SJF

Školenie skokových rozhodcov – úroveň RS3

Vážení predstavitelia a členovia klubov,

v sobotu 15.04.2023 o 9:00 prebehne vo veľkej aule Domu športu na Junáckej 6 v Bratislave školenie skokových rozhodcov 3. kvalifikačného stupňa – RS3 (nová kategória umožňujúca vykonávať činnosť hlavného rozhodcu na regionálnych pretekoch).

Rozhodcom 3. kvalifikačného stupňa (RX3, rozhodca na oblastnej úrovni s oprávnením vykonávať funkciu hlavného rozhodcu na pretekoch s nižšími súťažami, podľa tabuľky v Smernici – viď odkaz na Smernicu dole) v danej disciplíne sa môže na vlastnú písomnú žiadosť, na odporúčanie príslušnej športovej komisie a po schválení Komisiou športových odborníkov stať skúsený rozhodca, ktorý od zapísania do zoznamu rozhodcov dokázateľne (rozpis, výkaz o praxi, výsledkové listiny) pôsobil na jazdeckých pretekoch minimálne 3 roky a absolvoval najmenej 15 pretekov (minimálne na 3 rôznych lokalitách, vo funkcii rozhodcu, absolvoval školenie rozhodcov 3. kvalifikačného stupňa a úspešne zložil záverečnú skúšku).  

Viac informácií nájdete v Smernici:

https://www.sjf.sk/subory/zakladne-dokumenty-smernice//Smernica%20072016%20-%20Vzdelavanie%20sportovych%20odbornikov%20v%20SJF.pdf

Prípadne, bližšie info poskytne p. Robert Fekár.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

SJF

ŠTRUKTÚRA SJF
OBLASTI
DOKUMENTY
EVIDENCIA
KARIÉRA KOŇA A JAZDCA
ARCHÍV
NA STIAHNUTIE
ÁKON O ŠPORTE
PARTNERI SJF
O NÁS

DISCIPLÍNY

SKOKY
DREZÚRA
VŠESTRANNOSŤ
VYTRVALOSŤ
VOLTÍŽ
ZÁPRAHY
REINING
PONY

SÚŤAŽE

KALENDÁR

VZDELÁVANIE

SZVJ
TRÉNER
ROZHODCOVIA
STEWARDI
STAVITELIA PARKÚROV
VETERINÁRI
TECHNICKÍ DELEGÁTI
E-LEARNING

PROJEKTY

KONCEPCIA ROZVOJA
MLÁDEŽ
HYPOCENTRÁ
2% Z DANÍ
NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRÁ - NŠC

Rýchly kontakt SJF

Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

Sme členmi :

FEI   EEF    SOV IGEQ

Dotácia SJF

top