Slovenská jazdecká federácia | SJF

Školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa v jazdectve v Košiciach

V prípade záujmu je nutné prihlásiť sa priamo u organizátora.

Podmienky pre získanie kvalifikácie trénera II. kvalifikačného stupňa sú uvedené v Smernici o vzdelávaní trénerov

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top