Slovenská jazdecká federácia | SJF

Školenie trénerov v jazdectve

SJF dáva do pozornosti školenie trénerov I. kvalifikačného stupňa v jazdectve.

Školenie je určené pre osoby, ktoré ešte nemajú žiadnu kvalifikáciu.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top