SKÚŠKY ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU NA RANČI OUZKÝCH

dátum konania : 2.2.2017 miesto konania : Ranč Ouzkých Bratislava, Vápenka15 Harmonogram: 8:00 - prezentácia 9:00 - praktická čast 11:00 - teoretická čast 12:30 – vyhodnotenie   Účastnícky poplatok: 30EUR posielanie prihlášok : rancouzkych@gmail.com kontakt: 0901 715 755   Podklady na SZVJ nájdete na stránke SJF, www.sjf,sk , www.sjf.sk/docs/SZVJ.pdf Každý účastník je povinný priniesť riadne vyplnenú prihlášku, potvrdenú trénerom alebo učiteľom jazdectva, a potvrdenú lekárom. Tlačivo je možné nájsť na stránke: www.sjf.sk/doc/SZVJ.pdf ( str.14)

Naši partneri