Slovenská jazdecká federácia | SJF

Slovenská jazdecká federácia má vďaka Silvii Gavorníkovej na OH Tokyo 2021 zastúpenie v jazdeckej disciplíne!

Medzinárodná jazdecká federácia FEI nominovala Silviu Gavorníkovú do pozície zahraničného komisára na prestížnych 5* skokových podujatiach aj na podujatiach Global Champions Tour a Champion´s League od roku 2019. V roku 2020 bola nominovaná na Olympijské hry v pozícii medzinárodného technického činovníka – komisára pre súťaže v skokovom jazdení a po odklade Olympijských hier na rok 2021 túto nomináciu FEI potvrdili, čo Slovenská jazdecká federácia vníma veľmi pozitívne a pokladá to za veľký úspech.

Silvia sa narodila v Bratislave, kde po návrate zo štúdia v USA dokončila ekonomické vzdelanie na EU BA. Už viac ako 20 rokov pôsobí v štátnej inštitúcii na podporu medzinárodného obchodu ako riaditeľka odboru medzinárodných vzťahov.

S prácou komisára na národných súťažiach začala už v roku 2005 a prihlásením sa do výmenného programu FEI pre komisárov v roku 2007 začala pôsobiť aj medzinárodne. Počas nasledujúcich 3 rokov pôsobila na medzinárodných podujatiach vo všestrannej spôsobilosti po Európe, od roku 2009 zastáva funkciu Národného bezpečnostného komisára Slovenskej republiky.

Na Slovensku bola okrem iného súčasťou aj prestížnych medzinárodných pretekov CSIO Bratislava v pozícii komisára, od roku 2014 aj v pozícii hlavného komisára. Taktiež pôsobila v organizačnom výbore deviatich svetových pohárov FEI organizovaných v Areáli Zdravia Rozálka a súčasne v pozícii hlavného komisára (2010-2018). Na medzinárodných pretekoch v Šamoríne pôsobí v pozícii komisára od roku 2018 a v tomto roku na 3 podujatiach, vrátane pohára národov pony, detí, juniorov a mladých jazdcov aj v pozícii hlavného komisára.

Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov!

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top