Slovenská jazdecká federácia | SJF

Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás vo veku 78 rokov opustila dlhoročná členka SJF, trénerka, rozhodkyňa a milovníčka koní

Dagmar Kočíová.

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v utorok 28. júna 2022 o 10:15 v Krematóriu v Bratislave.

Česť jej pamiatke!

 

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top