Slovenská jazdecká federácia | SJF

Smútočné oznámenie

Opustil nás dlhoročný člen SJF, vynikajúci jazdec a tréner… Človek, ktorý miloval kone.

Česť jeho pamiatke

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top