Slovenská jazdecká federácia | SJF

Smútočné oznámenie

So zármutkom oznamujeme, že nás vo veku 53 rokov opustila

dlhoročná členka SJF, Marta Čermanová.

Česť jej pamiatke!

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top