Slovenská jazdecká federácia | SJF

SZVJ JK Alexandria Hviezdoslavov, Ranč Ouzkých Bratislava, JK BERI KLUB Nová Baňa, Fintice, Miloslavov a voltíž Košice

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top