Slovenská jazdecká federácia | SJF

SZVJ JK Alexandria, JK Ivanka pri Dunaji a JK Slávia SNV

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top