Slovenská jazdecká federácia | SJF

SZVJ Ranc Nove sedlo, JK Betty Bukovec, Poľný Kesov, SZVJ záprahy Čierna Voda

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top