Slovenská jazdecká federácia | SJF

SZVJ Gemgal Rožňava, Biskupice, Reitgroup Prešov n.o. & JO TJ Slávia UVLF Košice, JC Farma Gíreth Kaľamenová, Ranč Ouzkých

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top