Slovenská jazdecká federácia | SJF

Tvorba rebríčka jazdcov a koní v SKOKU NA KONI

Danú tabuľku je potrebné vyplniť a spolu s prílohou výsledkov zaslať na sekretariát SJF aby bolo možné započítať body do rebríčka jazdcov a koní.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top