Slovenská jazdecká federácia | SJF

Update FEI horse app súvisiaci s vkladaním informácií EHV-1 herpes vírusom u koní

Vnútorné predpisy EHV-1, ktoré platia od 31. mája 2021, chránia kone pred prenosom infekčných chorôb pred, počas ale aj po skončení FEI pretekov.

V súlade s vnútorným predpisom EHV-1 bod 10 musia športovci/groomovia poskytnúť podpísaný certifikovaný formulár FEI pre všetky kone, ktoré sa zúčastňujú medzinárodných pretekov FEI v kontinentálnej Európe, vrátane povinného monitorovania teploty počas 10 dní pred ich konaním.

Od 1. augusta 2021 musia byť všetky tieto dokumenty a informácie nahrané prostredníctvom FEI horse app, pre všetky preteky konajúce sa v kontinentálnej Európe, t.zn. pre všetky FEI preteky začínajúce v 32. týždni (09/08-15/08/2021).

Aktualizácia FEI horse app umožní atlétom, groomom, majiteľom koní, endurance trénerom a manažérom atlétov odoslať potrebné dokumenty prostredníctvom mobilnej aplikácie. Papierová forma už nebude akceptovaná.

Všetky informácie k FEI horse app nájdete TU a všeobecné informácie TU.

Sprievodný list, ktorý bol zaslaný všetkým zúčastneným osobám si môžete prečítať kliknutím na prílohu nižšie.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top