Slovenská jazdecká federácia | SJF

UPOZORNENIE PRE ČLENOV SJF


Slovenská jazdecká federácia sa dištancuje od aktivity spoločnosti EUROP oz v spolupráci so Žrebčínom Motešice a jazdeckým areálom Čierna Voda Bratislava vo veci organizácie kurzu Inštruktor jazdectva I. kvalifikačného stupňa v roku 2017.

Vydané certifikáty nie sú dostatočným podkladom k vydaniu licencie SJF tak, ako je uvedené v pozvánke.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top