Slovenská jazdecká federácia | SJF

Usmernenie k tréningovému procesu počas Covid-19

Vážení členovia Slovenskej jazdeckej federácie,

Slovenská jazdecká federácia požiadala dňa 19.3.2020 MŠVVaŠ SR ako aj MPaRV SR o podanie jasnej a kompetentnými úradmi overenej odpovede k možnostiam a pravidlám opohybovania koní a športových tréningov nakoľko je potrebné zaistiť pre kone, okrem zabezpečenia fyziologických potrieb (kŕmenie, voda, podstielka…) aj ich pravidelné opohybovanie (jazdenie, lonžovanie…). Niektoré  športové stajne a areály nedisponujú dostatočným množstvom priestorov v samotnom areály na výbehové kapacity a tým pádom nie je možné koňom adekvátne zabezpečiť dostatok voľného prirodzeného pohybu, nehovoriac o tom, že veľa koní bolo pred vypuknutím Covid-19 v plnom tréningovom ako aj súťažnom nasadení a ich odstavením z tréningu ako aj súťažného nasadenia im môže spôsobiť zdravotné problémy.

Slovenská jazdecká federácia dostala odpoveď z oddelenia krízového riadenia MPaRV SR, citujem:

„Máme za to, že osoby, ktoré nie sú v povinnej resp. domácej karanténe môžu  s rúškou na tvári do vôle jazdiť na koňoch, taktiež nie je vyhlásený zákaz vychádzania (zatiaľ). Prevádzať a jazdiť kone môžu ale len individuálne , nie v skupinách.“

USMERNENIE ZO STRANY ŠVPS SR.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top