Slovenská jazdecká federácia | SJF

Vírusové ochorenie HERPES u koní

FEI nalieha na medzinárodné jazdecké spoločenstvo aby pozorne sledovalo klinické príznaky vírusu konského vírusu-1 (EHV-1) u svojich koní.

EHV-1 môže mať za následok klinické príznaky respiračného ochorenia, neurologického ochorenia a potratu u gravidných kobýl. Neurologická forma choroby sa považuje za veľké ohrozenie zdravia koní.
 
Výskyt neurologického EHV-1

Od 1. januára 2019 bolo hlásených viac ako 70 prípadov neurologických EHV-1 v 10 krajinách. Nakazené boli kone v Belgicku, Kanade, Českej republike, Francúzsku, Nemecku, Holandsku, Nórsku, Švédsku, Švajčiarsku a Spojených štátoch amerických.

Začiatkom tohto mesiaca zomreli počas vypuknutia neurologického EHV-1 v jazdeckom centre Crofton Manor v Hampshire (GBR), kde sa konajú národné podujatia, štyri kone. Pred týmto ohniskom boli prípady neurologického EHV-1 potvrdené na pretekoch FEI v Nórsku v marci 2019 a v Českej republike v novembri 2019. Veterinárne oddelenie FEI následne kontaktovalo zodpovedné osoby za kone, ktoré s nimi mohli byť v úzkom kontakte pre potrebu vykonania postupov izolácie a monitorovania.
 
Predpisy týkajúce sa EHV-1

Od veterinárnych lekárov sa vyžaduje, aby boli pri skúškach pri príchode na udalosti FEI ostražité kvôli klinickým príznakom konzistentným s vírusom a kontaktnými koňmi.

Vo veterinárnych predpisoch FEI 2020 sa vykonali zmeny, keď kone, ktoré vykazujú klinické príznaky alebo boli v kontakte s postihnutými koňmi, nebudú mať prístup k udalostiam FEI. Do budúcich pretekov FEI sa nemôžu prihlásiť, pokiaľ nespĺňajú zdravotné požiadavky stanovené veterinárnym oddelením FEI.

V prípade, že sa u koňa objavia klinické príznaky vírusu, musí sa kôň izolovať, musia sa vykonať prísne opatrenia biologickej bezpečnosti a odobrať vzorky na diagnostické testovanie. Pri kontakte s koňmi je potrebné identifikovať a podrobiť prísnym opatreniam biologickej bezpečnosti a starostlivo ich monitorovať.
 
Podávanie správ veterinárnemu oddeleniu FEI

Veterinárne oddelenie FEI musí byť okamžite informované o podozrivých a potvrdených prípadoch neurologických prípadov EHV-1 prostredníctvom SMS alebo WhatsApp takto:
Primárny kontakt:
Göran Akerström +41 78 750 6157
Alternatívne kontakty:
Caterina Termine: +41 78 750 6148
Gonçalo Paixão: +41 78 750 6158

Ďalšie informácie

Od veterinárnych lekárov sa vyžaduje, aby si pred účasťou na pretekoch FEI preštudovali správy Medzinárodného koordinačného centra (ICC). ICC hlási prípady infekčných chorôb koní, ktoré sa vyskytujú na celom svete v reálnom čase.

Informačný leták EHV a usmernenia o biologickej bezpečnosti si môžete stiahnuť z webovej stránky FEI tu.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top