Slovenská jazdecká federácia | SJF

Výzva na usporiadanie Majstrovstiev VSO

Z dôvodu odstúpenia usporiadateľa Majstrovstiev VSO v drezúre vypisuje Predsedníctvo VSO výzvu pre nového usporiadateľa Majstrovstiev VSO v disciplíne DREZÚRA.
Záujemcovia o usporiadanie Majstrovstiev VSO v drezúre sa môžu prihlásiť do 15.8.2019 na e-mailovej adrese: janka.rindosova@sjf.sk.

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top