Slovenská jazdecká federácia | SJF

WEG 2018 – ENDURANCE ZRUŠENÉ

DEŇ PO……

S pocitmi, ktoré ťažko opísať som sa konečne dostal k tomu, aby som Vám priblížil udalosti na Majstrovstvách sveta v Endurance 2018 na WEG (Tryon, NC, USA).
Po mojom desaťdňovom pobyte v dejisku WEG, kde od začiatku škrípala organizácia a celý areál, ale hlavne endurance sektor, bol a stále je jedno veľké stavenisko, prišiel konečne deň D – deň štartu. Naše kone a jazdci vyzerali v dobrej forme a hektická atmosféra uplynulých dní sa zrazu akosi ukľudnila.
Štart súťaže bol o 6:30 lokálneho času v úplnej tme. Na prvom crew pointe (8,5 km) sme zaregistrovali prvú skupinu, ktorá prebehla v prekvapivo vysokej rýchlosti. Postupne začali prichádzať ostatní, ale prepočty rýchlostí akosi nesedeli. To bol moment, keď začali prichádzať správy, že časť štartového poľa išla istý úsek po nesprávnej trati. To nám potvrdili frustrovaní jazdci, ktorí tvrdili, že v tme a chaose po štarte ich na nesprávnu časť trate naviedli oficiálni stewardi. Títo jazdci, medzi ktorými boli i naši, urobili tak viac ako 10 km navyše a naopak prvá rýchla skupinka o 5-6 km menej. Atmosféra bola čím ďalej hustejšia.
Prvý okruh mal takmer 40 km. Pred jeho dokončením sme dostali oficiálnu informáciu, že preteky sú zastavené, počká sa na posledného koňa, ktorý prejde cez VET CHECK a o 45 minút budú odštartované “nové MS“ už len na zvyšku trate – 120 km…
Túto informáciu sme všetci prijali opäť so zmiešanými pocitmi, z ktorých prevládala hlavne obrovská frustrácia. Okamžite bola zorganizovaná protestná petícia za zrušenie podujatia, s víziou usporiadať náhradné majstrovstvá v horizonte do 4 mesiacov. Podpísalo ju cca polovica šéfov ekíp zo 40 štartujúcich národov (19), vrátane mňa.
Toto riešenie sa v danej situácii zdalo byť najkorektnejšie i keď nie ľahko realizovateľné. Minimálne by nebolo porušené žiadne pravidlo. Akokoľvek, ale čas bežal a k žiadnej zmene neprišlo.
Väčšina jazdcov naozaj nastúpila na opakovaný štart náhradnej majstrovskej súťaže o 11:15.
To znamenalo, že posledný jazdec by teoreticky mohol byť v cieli až okolo polnoci. Na toto určite organizátori ani GJ neboli pripravení a ja osobne som niekoľkokrát zdôraznil, že v tme sa nedá držať minimálna rýchlosť, napriek tomu, že trať bola korektne upravená.
Problémy nenechali na seba dlho čakať. Počas prvého kola náhradnej súťaže prišla náhla prietrž mračien, ktorá zdevastovala nie len časť trate, ale úplne zatopila veterinu aj holding area.
Po absolvovaní veteriny sa naši dvaja jazdci – M. Hoffmann a M. Malá rozhodli odstúpiť. Lucia Starovecká s Kadalom pokračovali. Práve v momente, keď som opúšťal s Kadalom veterinu po druhom kole, technický delegát prostredníctvom reproduktoru oznámil, že preteky a Majstrovstvá sveta 2018 sú zastavené a zrušené. Dôvod – kombinácia nebezpečných poveternostných a technických podmienok, ktoré viedli k eliminácii veľkého počtu koní z metabolických dôvodov.
Nasledovala rozhorčená reakcia všetkých prítomných. Dokonca niekoľko jazdcov demonštratívne precválalo chladiacou zónou a v sedle vnikli až na VET GATE.
Čo dodať na záver. Nerád by som na tomto mieste robil akékoľvek závery, i keď svoj názor mám.
Priniesol som iba tento stručný obrázok udalostí včerajšieho dňa.
Hádam iba malý osobný koment, ktorý si neodpustím.
Rozhodnutie zastaviť podujatie prišlo neskoro! Jazdci a kone absolvovali v priebehu dňa 110 – 140 km bez výsledku. Mesiace tvrdej práce, úsilia a nemalá investícia je dnes v oblakoch bez akéhokoľvek ocenenia.
Osobne dúfam v to, že prijateľné riešenie pre všetkých nám kompetentní ponúknu čoskoro.

Vladimír Pažitný (vedúci ekipy)

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top