Späť

XVII. VZ SJF 14.6.2022 JK Masarykov Dvor, Vígľaš-Pstruša

Návrh zloženia mandátovej komisie XVII. VZ SJF vo Vígľaši: Lujza Černušková, Jana Lamošová, Katarína Lihositová.

Naši partneri