Slovenská jazdecká federácia | SJF

YOUNG RIDERS ACADEMY pre mladých jazdcov 18-23 rokov

PODMIENKY

www.ridersacademy.eu

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top