Slovenská jazdecká federácia | SJF

ZÁPISNICA Z 1. ZASADNUTIA PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCIE, KONANÉHO DŇA 19.7.2016 V TATRANSKEJ KOTLINE

ZÁPISNICA Z 1. ZASADNUTIA PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCIE, KONANÉHO DŇA 19.7.2016 V TATRANSKEJ KOTLINE
25.7.2016 18:07
Zápisnica

Author:

Národný riadiaci orgán jazdeckého športu v disciplínach : Skoky, Drezúra, Všestrannosť, Voltíž, Vytrvalosť, Záprahy, Pony a Reining

top